جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : زبان برنامه نويسي اسمبلي چيست؟ :

شرح : اين زبان شکل ساده تر زبان ماشين است، بدين صورت که براي هر دستورالعمل زبان ماشين، يک اسم نمادين انتخاب شده است (مانند دستور ADD بجاي کد دودويي دستورالعمل جمع) که بخاطر سپردن و برنامه نويسي با آنها براي انسانها ساده تر است. اما اين برنامه ها براي ماشين قابل فهم نيست و بايد قبل از اجرا شدن توسط برنامه مترجمي بنام اسمبلر به زبان ماشين تبديل شود. توجه کنيد که از آنجا که هر دستور زبان اسمبلي معادل يک دستور زبان ماشين است، اين زبان نيز وابسته به ماشين مي باشد و برنامه هاي نوشته شده به اين زبان فقط برروي همان کامپيوتري که براي آن نوشته شده اند قابل اجرا است. علاوه براين کار با اين زبانها هنوز هم نسبتا مشکل بود و فقط متخصصين کامپيوتر قادر به استفاده از آنها بودند.