كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : ثبت کلیه ارتباطات با مشتری در CRM به چه صورت است؟ :

شرح : ثبت کليه ارتباطات با مشتري:
•    ثبت بازارياب يا شخص برقرار کننده ارتباط
•    ثبت انواع روشهاي ارتباطي با مشتري
•    ثبت زمان ارتباط،
•    ثبت انواع نتايج ارتباطي
•    امکان attach فايل ارتباطي مبادله شده
•    نظرات مشتري در رابطه با خدمات و محصولات