1- يک نرم افزار CRM بايستي از طريق ايجاد کمپينهاي بازاريابي، اتوماسيون فروش، خدمات پس از فروش، مديريت تماسها و ارتباطات و هماهنگي و برنامه ريزي امور درون سازماني، سود و کارايي سازمان را به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش دهد. انتخاب نامناسب برنامه، تمامي هزينه هاي شما را به باد مي دهد.
2- اطمينان حاصل کنيد که برنامه CRM مورد نظر قادر به هماهنگي تمامي فعاليتهاي سازمان شما باشد. اين برنامه بايد انعطاف پذيري تغيير در صورت ايجاد تغييرات در سازمان شما را داشته باشد. همچنين نرم افزاري را خريداري نماييد که بيشترين سازگاري را با تماسهاي تلفني سازمان داشته باشد.
3- هرچه امکان دسترسي شما به سيستم CRM بيشتر باشد (مثلا تحت وب باشد) امکان نظارت شما بر فعاليتهاي سازمان بيشتر است. همچنين سيستمهاي تحت وب به شما اين امکان را مي دهند که بتوانيد با مشتريان خود از طريق اينترنت ارتباط بيشتري برقرار کنيد.