جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : ارزيابي CRM در نرم افزار چيست؟ :

شرح : شما ضمن کار با نرم افزار CRM " روش "  قادر به تهيه اطلاعات دقيق از عملکرد هاي دقيق پرسنل سازمان و روند دقيق فرآيند فروش محصولات و يا ارائه خدمات خود خواهيد بود. آناليز اين اطلاعات توسط نرم افزار CRM " روش " به شما در ارزيابي دقيق سازمان و يا کسب و کار شما طي مراحل ذيل کمک خواهد نمود:
1- مشکلات موجود در سازمان خود را به خوبي ارزيابي کرده و به يک جمع بندي درست در رفع مشکلات برسيد.
2- به شما قابليت محاسبه بازده سيستم قبل از حل مشکلات را خواهد داد.
3- شما قادر خواهيد بود مشکلاتي که رفع آنها در صحت عملکرد سيستم موثرند را مشخص سازيد.
4- شما را در شناسايي بخش هايي که نواقص آنها بايد رفع شوند ياري خواهد داد.
5- پس از رفع کليه نواقص و مشکلات در سيستم شما قادر به سنجش و ارزيابي عملکرد سازمان و يا بنگاه اقتصادي خود خواهيد بود.