جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : ضرورت بکارگيري CRM در کسب و کار چيست؟ :

شرح : CRM مي تواند براي نيازهاي هر گونه تجارت منحصر به فرد کوچکي برنامه ريزي شود تا به تحليل مارکتينگ ، فروش ،پيدا کردن نقاط سبقت،  تغييرات براي  سبقت گرفتن ،ارتباط مرکزي مديريت، مدريت رسانه اجتماعي و ديگر مسائل کمک کند. مديران از اين داده ها براي تشخيص کليدهاي مشتريان(مشتري يابي) خود براي تخصيص سرمايه در جهت رسيدن به حداکثر سود استفاده مي کنند.اگر هر فرد فروشنده مدارک مربوط به هر داده را در سندها تنظيم کند مديران در يک چشم به هم زدن قادر به تشخيص موقعيت هاي با ارزش کاري خود و رسيدن به اهداف خود ميباشند . گزارش ها مي توانند به صورت اتوماتيک به اطلاعات مورد نياز تبديل و مسير يابي شوند.