مفهوم سامانه عامل در نرم افزار چيست ؟

مفهوم سامانه عامل در نرم افزار چيست ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

سيستم‌عامل يا سامانه? عامل (به انگليسي: Operating System) نرم‌افزاري است که مديريّت منابع رايانه را به عهده گرفته و بستري را فراهم مي‌سازد که نرم‌افزار کاربردي اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند. سيستم‌عامل خدماتي به برنامه‌هاي کاربردي و کاربر ارائه مي‌دهد. برنامه‌هاي کاربردي يا از طريق واسط‌هاي برنامه نويسي کاربردي (Application User Interface-APIs) و يا از طرق فراخواني‌هاي سيستم (system call) به اين خدمات دسترسي دارند. با فراخواني اين واسط‌ها، برنامه‌هاي کاربردي مي‌توانند سرويسي را از سيستم‌عامل درخواست کنند، پارامترها را انتقال دهند، و پاسخ عمليات را دريافت کنند. ممکن است کاربران با بعضي انواع واسط کاربري نرم‌افزار مثل واسط خط فرمان (Command Line Interface-CLI) يا يک واسط گرافيکي کاربر (Graphical User Interface-GUI) با سيستم‌عامل تعامل کنند. براي کامپيوترهاي دستي و روميزي، عموما واسط کاربري به عنوان بخشي از سيستم‌عامل در نظر گرفته مي‌شود. در سيستم‌هاي بزرگ و چند کاربره مثل يونيکس و سيستم‌هاي شبيه يونيکس، واسط کاربري معمولاً به عنوان يک برنامه کاربردي که خارج از سيستم‌عامل اجرا مي‌شود پياده سازي مي‌شود.