مفهوم سامانه عامل در نرم افزار چيست ؟

مفهوم سامانه عامل در نرم افزار چيست ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

سيستم‌عامل يا سامانه? عامل (به انگليسي: Operating System)نرم‌افزاري است که مديريّت منابع رايانه را به عهدهگرفته و بستري را فراهم مي‌سازد که نرم‌افزار کاربردي اجرا شدهو از خدمات آن استفاده کنند. سيستم‌عامل خدماتي به برنامه‌هاي کاربردي و کاربرارائه مي‌دهد. برنامه‌هاي کاربردي يا از طريق واسط‌هاي برنامه نويسي کاربردي(Application User Interface-APIs) و يا از طرق فراخواني‌هاي سيستم(system call) به اين خدمات دسترسي دارند. با فراخواني اين واسط‌ها، برنامه‌هايکاربردي مي‌توانند سرويسي را از سيستم‌عامل درخواست کنند، پارامترها را انتقالدهند، و پاسخ عمليات را دريافت کنند. ممکن استکاربران با بعضي انواع واسط کاربري نرم‌افزار مثل واسط خط فرمان (CommandLine Interface-CLI) يا يک واسط گرافيکي کاربر (Graphical UserInterface-GUI) با سيستم‌عامل تعامل کنند. براي کامپيوترهاي دستي و روميزي، عموماواسط کاربري به عنوان بخشي از سيستم‌عامل در نظر گرفته مي‌شود. در سيستم‌هاي بزرگو چند کاربره مثل يونيکس و سيستم‌هاي شبيه يونيکس، واسط کاربري معمولاً به عنوانيک برنامه کاربردي که خارج از سيستم‌عامل اجرا مي‌شود پياده سازي مي‌شود.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.