مفهوم معماري کامپيوتر چيست ؟

مفهوم معماري کامپيوتر چيست ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

عنوان يکي از گرايش‌هاي کامپيوتر است. در اين گرايش با اجزاي داخلي کامپيوتر که مراحل انجام يک دستور را بر عهده دارند و چگونگي کار آنها آشنا ميشويم. در اين گرايش واحد کنترل مرکزي و حافظه به عنوان دو بخش اصلي کامپيوتر معرفي ميشوند و در ادامه به بررسي ارتباط آنها و ساختار دروني آنها ميپردازند. براي درک موضوعات مطرح شده در اين گرايش آشنائي با مبحث مدارهاي منطقي لازم و ضروري است.

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: