کارايي نرم افزار Elecard AVC HD Player چيست ؟

کارايي نرم افزار Elecard AVC HD Player چيست ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

Elecard AVC HD Player: يک نرم افزار پلير بسار سريع و قدرتمند که اکثر فرمت هاي صوتي وتصويري را پخش مي کند، فرمت هايي همچون: DVR, TS,PS,MPEG1/2,MP4,Avi,و چندين فرمت ديگر. از توانايي هاي اين نرم افزار، باز شدن جداگانه آن براي فايل جديد است به اين صورت که روي هرفايل کليک کنيد، نرم افزار بازم باز مي شود و شما مي توانيد چند فيلم را همزمان کنار هم تماشا کنيد. از ديگر مزايا، هماهنگي و فرمان پذيري خوب با کيبرد است که کار با نرم افزار را راحت و لذت بخشتر ميکند.