جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : چرا مي بايست از BCC استفاده نمود ؟ :

شرح :  محرمانگي :در برخي موارد  لازم است که به دريافت کنندگان يک Email اين امکان داده شود تا بدانند چه افراد ديگري نيز آن را دريافت داشته اند . در برخي حالات ديگر ممکن است شما قصد ارسال يک Email براي چندين دريافت کننده را داريد و نمي خواهيد آنان نسبت به اين موضوع آگاه گردند که نامه ارسالي توسط چه افراد ديگري نيز دريافت شده است . مثلا"  زماني که شما يک Email را به نمايندگي از سازمان و يا يک موسسه تجاري براي مشتريان خود ارسال مي نمائيد ، صيانت از ليست مشتريان ، بسيار حائز اهميت مي باشد. در صورتي که از فيلدهاي To و يا CC به منظور ارسال يک Email براي دريافت کنندگان متعددي استفاده مي گردد ، دريافت کنندگان Email هر گونه پاسخي که به پيام ارسالي داده خواهد شد را نيز دريافت خواهند کرد ( مگر اين که فرستنده آنان را از ليست حذف نمايد ) .
پيگيري : در صورتي که قصد پيگيري ، دستيابي و يا آرشيو نامه هاي الکترونيکي ارسالي بر روي يک account ديگر را داشته باشيد، مي توان از BCC استفاده نمود . در چنين مواردي يک نسخه از نامه هاي الکترونيکي ارسالي به صورت اتوماتيک به  يک account ديگر و بدون اطلاع دريافت کنندگان Email ارسال مي گردد .