تعريف ايميل کلاينت چيست؟

تعريف ايميل کلاينت چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ايميل کلاينت در حقيت نرم افزاري است که از پروتکل هاي ايميل پشتيباني کرده و مي تواند ايميل ها را از سرور ايميل دريافت و به کاربر نمايش دهد . ايميل کلاينت را مي توان به دو دسته کلي تقسيم بندي کرد :

    نرم افزار هاي ايميل کلاينت مانند Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora or Pegasus که شرکت هاي مختلف جهت کار با ايميل آن را طراحي و ارائه نموده اند
    Web Page Email Client ها که در حقيقت زماني که شما با ايميل هاي Yahoo, Hotmail, Gmail و ... کار مي کنيد يک صفحه وب تمامي نياز هاي شما را جهت کار کردن با ايميل براي شما فراهم مي کند.