كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : منظور از کنترل سرعت در MFC چیست؟ :

شرح : MFC هاي سري MC/MCP/MCR شرکت Alicat زمان پاسخگويي کمتر از 10 ميلي ثانيه و زمان کنترلي برابر 100 ميلي ثانيه دارد که آن را يکي از سريعترين پاسخ طبيعي MFCهاي موجود در بازار کرده است.