جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : حوزه هاي مهندسي نرم افزار چيست؟ :

شرح : تحليل نيازمندي‌ها • تحليل سامانه‌ها • طراحي نرم‌افزار • برنامه‌نويسي • روش‌هاي صوري • وارسي مدل نرم‌افزار • تست نرم‌افزار • توسعه نرم‌افزار • گسترش نرم‌افزار • نگهداري نرم‌افزار