جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

email در اينترنت چيست؟

شرح :
ايميل سال‌هاست که به يکي از پرکاربردترين ابزار ارتباطي تبديل شده و سهولت ارسال ايميل با ارسال نامه از طريق پستي غيرقابل مقايسه است.
از لحاظ لغت Email مرکب از دو واژه E که اول کلمه Electronic (الکترونيک) و mail به معناي پست است (پست الکترونيک).
شايد تاريخچه اولين ايميل فرستاده شده در اينترنت به سال 1971 برگردد. وقتي که فردي به نام روي تاملينسون (Roy Tomlinson) روشي براي فرستادن پيام از طريق اينترنت و تنها يک کامپيوتر پيدا کرد. او با استفاده از @ نام گيرنده ايميل را مشخص مي‌کرد.