نحوه نگارش پروپزال به چه صورت مي باشد؟

نحوه نگارش پروپزال به چه صورت مي باشد؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

در نوشتن پروپوزال بايد به نکات ذيل توجه فرماييد:معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايدتوضيح اهميت آن موضوع ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت منشور و قالب بندي شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما  شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي ها و بخش هاي زير باشد : 1- موضوع تحقيق ( Project Title )ذيل اين عنوان بايد عنوان دقيق تحقيق را ذكر نماييد. براي مثال :Project Title:     Women Role in Southeast Thailand 2- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )در اين بخش بايد جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح فرماييد. 3- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)بايدتوضيح مختصري درباره تحقيقاتي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعاتنزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هاييبپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل و اشتباهات آن ها رارفع و يا نتايج آن ها را رد نماييد. 4- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes ) در اين قسمت به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق مي توانيد بگيريد. هدف , سمت حرکت و مقصود از تحقيق را توضيح دهيد. 5- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology ) توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هايي سود برده ايد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق خواهيد داشت. 6- منابع( References ) فهرستي از منابعي كه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد نمود و به كار شما مرتبط است را بترتيب نام منظم كنيد.  

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.