كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ال یا L شروع می شوند چیست ؟ :

شرح :     * L
    * L#.NET
    * لب‌ويو
    * Ladder
    * Lagoona
    * LANSA
    * Lasso
    * لاتک
    * Lava
    * LC-3
    * Leadwerks Script
    * Leda

    * Legoscript
    * LIL
    * LilyPond
    * Limbo
    * Limnor
    * LINC
    * Lingo
    * Linoleum
    * LIS
    * LISA
    * Lisaac
    * ليسپ - ISO/IEC 13816
    * Lite-C Lite-c

    * Lithe
    * Little b
    * زبان برنامه‌نويسي لوگو
    * Logtalk
    * LPC
    * LSE
    * LSL
    * لوا (زبان برنامه‌نويسي)
    * Lucid
    * Lustre
    * LYaPAS