هر ديسکي که توان بارگذاري و راه اندازي اوليه سيستم عامل رادارد، اغلب به يک ديسک نرم گفته مي‌شود. که داراي يک علامت در اولين سکتور آن(بوت سکتور) يعني وجود عددي خاص در آخرين 2 بايت اين سکتور است