كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : زبان Befunge چیست وچه کارایی دارد؟ :

شرح :

زبان Befunge و هم خانواده‌هاي آن به اشاره گر کد اجازه مي‌دهند که در جاهاي مختلف کد قرار داشته باشند. براي نمونه اين برنامه يک برنامه hello world است با قرار دادن برعکس کاراکترها در پشته بعد چاپ آنها به وسيله چاپ ساعت گرد بااين کدها [>], [:],و، [_], [,], d [^].