كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : زبان برنامه نویسی funges چیست؟ :

شرح : funge يک زبان محرمانه است که يک مدل برنامه سازي متريک فاصله دار متناسب با سيستم دارد و دستورهايي که اشاره شده‌اند اجرا مي‌شوند. دستورهاي متفاوت نشان دهنده جهت دستورهايي است که بايد اجرا شوند. استاندارد اداري فعلي که براي اين زبان برنامه نويسي به کار مي‌رود funge-98 است. اين مشخصه مربوط به خصوصيات عمومي زبان برنامه نويسي :en:befungeاست که دو بعد حلقوي توپولوژي دارد.