آقای صدقی- ایشپاد

سلام وقتتون بخیر می خواستم تشکر کنم از تیم بهپردازان که از اول پروژه تا آخرش کنار ما بودند

سلام وقتتون بخیر می خواستم تشکر کنم از تیم بهپردازان که از اول پروژه تا آخرش کنار ما بودند