ویژگی های شرکت طراحی پورتال

برای نتیجه بهتر گرفتن از پورتال، انتخاب شرکت طراحی پورتال معتبر اهمیت بالایی دارد که باید به آن توجه کرد. برخی از شرایط یک شرکت طراحی پورتال خوب به شرح ذیل اعلام میگردد.
نوع شرکت حقوقی و ثبت شده باشد.
دارای سیستم مکانیزه پشتیبانی مانند سیستم تیکتینگ باشد.
تجربه طراحی پورتال را داشته باشد.
دارای تیم برنامه نویسی قوی و حرفه ای باشد.