خصوصیات و ویژگی های پرتال


امکان دسته بندی مطالب
مدیریت مطالب دسته بندی شده
ارائه ابزارهای تولید مطلب
امنیت بالا
پشتیبانی از زبان های مختلف دنیا
سهولت در دسترسی
به روز رسانی آسان
قابلیت سفارشی سازی و مدیریت از طریق کنترل پنل خاص..
کم کردن مراجعه حضوری
تسهیل ارتباطات درون سازمانی