آیا شرکت های طراحی پرتال با شرکت های ساخت وب سایت فرق می‌کنند؟ شرکت طراحی پرتال کیست؟

تفاوت هایی میان یک وب سایت و یک پورتال وجود دارد. وب سایت ها معمولا دارای مقدار زیادی اطلاعات هستند که در اختیار افراد قرار میدهند، ولی پورتال ، نوع خاصی از وب سایت است که علاوه بر بخش اطلاع رسانی دارای درگاه ورودی نیز میباشد و میتواند اطلاعات را از کاربران دریافت کند و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره کند.

قطعا هر شرکت طراحی پرتال خدمات طراحی سایت را نیز ارائه میدهد اما ممکن است یک شرکت ساخت وب سایت، نتواند پروژه های طراحی پرتال را بپذیرد.

یک سایت پرتال در اصل از ۵ عنصر زیر تشکیل می شوند
جستجو
مدیریت محتوا
مدیریت کاربر
تعیین گروه کاری
توسعه خلاقیت فردی