تفاوت آژانس طراحی وب سایت با شرکت ساخت وب سایت چیست؟

تفاوت خاصی بین وظیفه این دو دسته وجود ندارد و هر دو وظیفه طراحی و ساخت وب سایت را برعهده دارند.تنها تفاوتی که وجود دارد در بزرگی تیم است.در اصل شرکت های طراحی سایت از آژانس طراحی وب کوچکتر میباشند.