طراحی سایت استاتیک چیست ؟

در سایت های استاتیک تغییر محتوای سایت باید توسط طراح سایت انجام شود و مدیرسایت فقط درصورت داشتن علم طراحی سایت میتواند تغییرات مربوطه را انجام دهد. درحال حاضر با روی کار آمدن سیستم های مدیریت محتوای بسیار حرفه ای همانند وردپرس، از محبوبیت سایت های استاتیک کم شده است. معمولا برای سایت های شرکتی کوچک یا سایتهایی که تا مدت ها محتوای آن تغییر نخواهد کرد از سایت های استاتیک استفاده می شود.