آقای خلیفه ای - خلیفه شاپ

من طبق تحقیقاتی که درباره طراحی سایت کردم طراحی سایت بهپردازان رو دیدم به خاطر توضیحات خوبی که نوشته بودن من جذب شدم که برم شرکت طراحی سایت بهپردازان , با مهندس ملایی صحبت کردم مدیر فروش این شرکت و طبق توضیحاتی که درباره طراحی سایت به من دادن قرارداد رو باهاشون بستم و قرار شد طی یک مدتی که با هم توافق کردیم تحویل بدن سایت رو و خوشبختانه به حرفشون عمل کردن. و تا به امروز که نزدیک به یکسال شده من راضی هستم انشاالله که از این به بعد هم به همین صورت باشه