خانم توفیقی - تانیا گلد

از همکاری های صمیمانه شرکت طراحی سایت بهپردازان در خصوص طراحی اختصاصی و پشتیبانی سایت طلا و جواهر تانیا بدین علت که متعهدانه و متخصصانه در طی سال ها همکاری در جهت توسعه و پیشرفت سایت این مجموعه تلاش نموده اندو با دقت موردنظر تمامی کارهای سایت رو به نحو احسنت و در جهت اجرای اهداف مارا یاری کردند کمال تشکر را داریم.نهایت تشکر از جناب مهندس ملایی و مجموعه طراحی سایت بهپردازان.