آقای فرهادی - آذرافروز

با سلام خدمت مهندس مهدویان و پرسنل محترم شرکت طراحی سایت بهپردازان، میخواستم تجربه خودم رو در رابطه با همکاری با شرکت خوب طراحی سایت بهپردازان به عرض برسانم اولین تایید من در شروع همکاری با شرکت ارائه کامل چشم انداز مناسب نحوه انجام پروژه و در حین پیاده سازی پشتیبانی و پیگیری شرکت عالی بود.