خانم امجدی - سایت النا آرتیست

از مدیریت شرکت طراحی سایت بهپردازان، جناب آقای مهدویان و همینطور کارمندان و پرسنل این مجموعه کمال تشکر را دارم که در نهایت دقت و ظرافت سایت النا امجدی رو طراحی کردند. برای یکایک شما آرزوی موفقیت دارم.