ويندوز 8 جديدترين سيستم عامل شرکت ماکروسافت مي باشد که از نظر کارکرد تفاوتهاي زيادي با نسخه هاي قبلي دارد ، از جمله اين تفاوت ها مي توان به حذف منوي استارت اشاره کرد که در اين نسخه منوي استارت حذف شده و ديگر وجود ندارد البته کساني که بخواهند اين گزينه را در ويندوز خود داشته باشند مي توانند از سايت ماکروسافت پوسته اي که ظاهر ويندوز 8 را به ويندوز 7 تبديل مي کند را دانلود کنند و مانند ويندوز 7 از آن استفاده کنند.

علت حذف اين مورد در ويندوز مربوط مي شود به آينده نگري شرکت ماکروسافت که سيستم عامل جديد خود را مبتني بر تاچ(touch) طراحي کرده است .اين آينده نگري به اين علت است که در آينده کامپيوترهايي که توليد مي شوند همه مبتني بر تاچ خواهند بود و اين تغيير مستلزم يک سيستم عامل کارامد و موثر است که شرکت ماکروسافت اين ايده و محصول تقريبا جديد را به بازار فرستاده است.