مفهوم مهندسي رايانه چيست؟

مفهوم مهندسي رايانه چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 در واقع هر يک از دانشگاه هاي ايالت متحده آمريکا که دانشکده مهندسي دارد (بيش از 550 دانشگاه) يک درجه تحصيلي ارائه ميدهد که بر مهندسي رايانه تاکيد دارد. اما، در بسياري از دانشگاهها، با مهندسي رايانه کماکان به عنوان رشته اي تخصصي در مهندسي الکتريک و يا به عنوان دوره اي ترکيبي بين علوم رايانه و دپارتمانهاي مهندسي الکتريک برخورد ميشود. اين امر معمولاً به ساختار تاريخي آن دانشگاه بستگي دارد و نمايانگرهيچ امري در کانون توجه و يا نقطه قوت دوره نيست.

 

مهندسين رايانه سخت افزارهاي ديجيتالي و سيستم هايي را طراحي مي کنند، و همچنين تراشه هاي کامپيوتري را نوعي برنامه ريزي مي کنند تا دستگاههاي ديجيتالي را کنترل و يا وصل نمايد. (آنها بطور معمول به برنامه ريزي نرم افزار براي کاربران انساني تاکيد نمي کنند). دروس دوره موضوعاتي را چون مدارهاي ديجيتالي، سيستمهاي کنترل، تجهيزات، و سيستمهاي ميکروپروسسر را تحت پوشش قرار ميدهند. پروژه هاي تيمي و کارآموزي ها حائز اهميت هستند. همانند ساير رشته هاي مهندسي، تقريباً فقط يک سوم از دانشجويان دوره کارشناسي را در طي چهار سال به اتمام ميرسانند، در واقع پنج سال معمول تر است. تحصيلات تکميلي براي برخي از مشاغل ضروري و ارزشمند است.

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: