اين نرم افزار به شما امکان دست يابي و مشاهده اطلاعات بسيار کامل و همراه با جزئيات و بدون کمترين کاستي را درباره سخت افزارهاي داخلي و خارجي سيستم مي دهد و به شما اجازه مي دهد از تمامي جزئيات مطلع شويد. همچنين اين نرم افزار داراي بخشي مربوط به سيستم عامل سيستم نيز مي باشد. اين نرم افزار داراي حجم مناسبي در برابر کارکردش مي باشد و همچنين بر روي مدل هاي ?? بيتي و ?? بيتي ويندوزهاي ?، Vista، XP و ???? به درستي کار مي کند.