نمودار Usecase در تجزيه وتحليل سيستم چه کارايي دارد؟

نمودار use case بعضي از use case هاي موجود در سيستم مورد نظر شما برخي از عامل هاي موجود در سيستم شما و رابطه هاي بين تمامي اينها را مشخص مي كند. Use case عمليات سطح بالايي است كه سيستم مهيا مي كند عامل هر چيز و يا هر كسي است كه بر سيستمي كه در حال ساخت است اثر مي گذارد.

نمودار use case بعضي از use case هاي موجود در سيستم مورد نظر شما برخي از عامل هاي موجود در سيستم شما و رابطه هاي بين تمامي اينها را مشخص مي کند. Use case عمليات سطح بالايي است که سيستم مهيا مي کند عامل هر چيز و يا هر کسي است که بر سيستمي که در حال ساخت است اثر مي گذارد. يکي از مزيت هاي بزرگ نمودارهاي Use case تبادل اطلاعات است. مراجعه کنندگان شما مي توانند به اين نمودارها نگاه کرده و اطلاعات وسيعي را بدست آورند. با نگاه به نمودار Use case خواهند فهميد که چه عملياتي در سيستم انجام مي شود. با نگاه به عامل ها خواهند فهميد که چه کسي بر سيستم کنش دارند. با نگاه به مجموعه Use case و عامل مي فهمند که چه محدوده اي از پروژه انجام خواهد شد. بنابر اين کمکي به آنها خواهد بود تا از هر عمليات از قلم افتاده اي يک ذهنيت اوليه داشته باشند.
 

 

مطالب بيشتر:آي‌پي معتبر چيست؟

مورد استفاده ي نمودار use case

نمودارهاي use case به منظور شناسايي نيازهاي که قرار است توسط سيستم مورد نظر برآورده شود و همچنين موارد استفاده ي آن، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نيازها غالبا مربوط به طراحي هستند. بنابراين زماني که سيستمي براي شناسايي قابليت ها و عمليات قبل اجراي آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد، دياگرام هاي use case آماده سازي شده و عملگرهاي (actor) آن شناسايي مي شوند.

پس از اينکه گام اول تکميل شد، نمودار use case براي ارائه ي نماي خارجي مدل سازي مي شود.

اکنون مي توان موارد استفاده ي نمودارهاي use case را به طور خلاصه تشريح نمود:

1. شناسايي موارد کاربرد سيستم و نيازهايي که قرار است برآورده سازد.

2. ارائه ي نماي خارجي از سيستم.

3. شناسايي عوامل داخلي و خارجي که سيستم را تحت تاثير قرار مي دهند.

4. نمايش تعامل و interaction مابين موارد کاربرد در قالب عملگرها (کارکرد ارائه شده توسط يک سيستم را در قالب بازيگران (Actor) واهداف آنها که به صورت مورد کاربرد نمايش داده مي‌شوند و وابستگي بين موردهاي کاربرد، مدلسازي مي‌کند.) 

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.