جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

کامپيوترها به چند دسته کلي تقسيم مي شوند؟

شرح :
کامپيوترها به ? دسته کلي تقسيم مي شوند:

?- ابر کامپيوترها که گران قيمت ترين و سريع ترين نوع کامپيوترها هستند.

?- کامپيوترهاي بزرگ يا مين فريم ها

?- کامپيوترهاي کوچک يا ميني کامپيوترها

?-ميکرو کامپيوترها يا اصطلاحا ريزکامپيوترها که به آنها personal computer يا pc نيز گفته مي شود.