قابليت شي گرايي در برنامه نويسي چيست ؟

قابليت شي گرايي در برنامه نويسي چيست ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

برنامه نويسي شي گرا 

به هر موجوديتي که داراي خصوصيت يا اطلاعات و يا وضعيت و رفتار خاصي باشد يک شي  يا يک  object  ميگويند .ميتوان اين ابجکت را به صورت فيزيکي يا منطقي در نظر گرفت . 

مفهوم کلاس در شي گرايي 

به طور ساده کلاس را نوعي قالب براي اشيا ميتوان در نظر گرفت مثلا خودروي bmw  يک نمونه شي از کلاس خودرو است . 
کلاس خود رو دربردارنده ويگي هاي خودرو مثل سرعت وزن و رنگ است .

مفهوم ارث بري در شي گرايي 

به زبان ساده اشيا خصوصيات و رفتار ها را از کلاس ها جدا ميکند .هر شي ديگري به ارث ببرد در اين صورت شي ساخته شده از کلاس جديد ويژگي هاي هر دو کلاس را در خود خواهد داشت .

مزاياي برنامه نويسي شي گرا چيست ؟

هرچند يچيديگي برنامه نويسي شي گرا در شروع غير قابل انکار است ولي به شدت به دنياي واقعي ما انسن ها شباهت دارد و معمولا  ساده تر توسط ذعن درک ميشود بنابر اين براي نزديک شدن به دنياي برنامه نويسان حرفه اي از اصول برنامه نويسي شي گرا استفاده کنيد . 

شرکت طراحي سايت بهپردازان با بهترين و حرفه اي ترين  برنامه نويسان و طراحان و سئو کاران  آماده همکاري با شما مي

باشد.

مطالب مرتبط شرکت طراحي سايت  بهپردازان:

طراحي بازاريابي شبکه اي

ساخت مالتي مديا

شرکت نرم افزاري