كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : تروجان ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ :

شرح : معمولا تروجانها به دو قسمت تقسيم ميشوند:
1-کلاينت:که تنظيمات را انجام داده و آن را با توجه به نيازهايي که بيان کرديم تنظيم مينمايند
2-سرور:که بعد از تنظيمات بايد اين سرور براي قرباني فرستاده شود تا قرباني بعد از دريافت آن را اجرا کند.
با توجه به تحقيقاتي که داشتم ميتوانم بگويم هر هکري کار خود را با اين نوع کارها شروع ميکند.يعني با تنظيم ترجان,فرستادن تروجان براي قرباني,هک کردن ايدي و اکانت اينترنت و....