تعريف جي تي متريکس

براي رفع مشکلات سرعت بارگذاري از اين ابزار استفاده مي کنند البته اين را بگم ابزار هاي مختلفي وجود دارد ولي يکي از معروف ترين ابزار ها براي رفع مشکلات سرعت بارگذاري ابزار جي تي متريکس است اين ابزار وب سايت شما به صورت دقيق مورد بررسي قرار مي دهد

Performance scores

براي سنجش ميزان سرعت

1. Page speed score

به سرعت بارگذاري سايت شما رتبه مي دهد که هرچه اين درصد بالاتر باشد يعني سايت شما بهينه است

2. YSIow score

ميانگين بهينه بودن سايت شما را نشان مي دهد و فايل هاي حجيمي که باعث شده  است سايت شما دير لود شود

را شناسايي مي کند

Water fall

اين قسمت در ابزار جي تي متريکس بسيار اهميت دارد ميزان سرعت وب سايت شما را براساس چارت نمايش مي دهد

Video

اين قسمت فايل هاي ويدئويي که در سايت شما استفاده شده از نظر سرعت بارگذاري مورد بررسي قرار مي دهد

History

اين قسمت به شما اين اجازه را مي دهد تست هاي مختلفي که بر روي يک صفحه انجام ميدهيد را به شما به صورت نمودار نشان
ميدهد


شرکت طراحي سايت بهپردازان داراي خدمات ارائه دامنه و هاست  آماده همکاري با شما مي باشد.

مطالب مرتبط شرکت طراحي سايت  بهپردازان:

طراحي بازاريابي شبکه اي

ساخت مالتي مديا

شرکت نرم افزاري