موارد که در صفحه اصلي سايت به کار برده مي شود


 وقتي شما يه سايتي را طراحي ميکنيد مثلا يه سايت فروشگاهي که طراحي شده  موردي که مخاطب را جذب خود ميکند عکسي که شما در صفحه اصلي سايت خود بکار ميبريد که مخاطب را جذب ميکند که بيشتر در سايت شما باشد يعني صفحه اصلي سايت شما بسيار مهم است

ماندگاري کاربر در سايت

با ديد گرافيکي يعني طراحي سايت با گرافيکي زيبا باعث ماندگاري کاربر ميشود

موارد  بسيار مهم که در صفحه اصلي سايت

شماره تماس در آن درج شود
صفحه اصلي سايت شما بايد داري اطلاعات تماس باشد و حتي بهتر است با نقشه گوگل مکان خود را براي کاربر نمايش دهيدعکسي که تعيين کننده فعاليت کاري شما باشد
وقتي در سايت خود عکس هايي را ميگذاريم بايد با نحوه فعاليت شما يکسان باشد وقتي شما لباس عروس  ميفروشيد حتما بايد از تصوير لباس عروس در صفحه اصلي به کار برده شود و عدم استفاده از عکس در سايت خود از نظر کاربر اين است که تجربه کافي در کار خود نداريد

 صفحه اول سايت خود لينک هاي سالم را بگذاريد

موردي که مهم است در صفحه اول سايت خود از لينک هاي زياد استفاده نکنيد که کاربر گيج شود و در صفحه اصلي خود به کاربر اين امکان را بدهيد که از صفحات پر مخاطب را يتواند ببيند و در صفحه اصلي خود از لين شکسته استفاده نکنيد

شرکت طراحي سايت بهپردازان با بهترين و حرفه اي ترين  برنامه نويسان و طراحان و سئو کاران  آماده همکاري با شما مي

باشد

مطالب مرتبط شرکت طراحي سايت  بهپردازان:

طراحي بازاريابي شبکه اي

ساخت مالتي مديا

شرکت نرم افزاري