جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : مفهوم Patch در برنامه هاي نرم افزاري چيست؟ :

شرح : توليد کنندگان نرم افزار پس از آگاهي از وجود نقاط آسيب پذير در محصولات خود ،  با ارائه Patch هاي لازم اقدام به برطرف نمودن مسئله و حل مشکل ايجاد شده ، مي نمايند . تمامي کاربران کامپيوتر مي بايست از نصب آخرين Patch هاي ارائه شده مرتبط با محصولات نرم افزاري که بر روي سيستم خود استفاده مي نمايند ، مطئمن گردند . اعتقاد عملي به سياست فوق ، ضريب حفاظتي و امنيتي سيستم شما را افزايش خواهد داد .

همانند وصله هاي يک لباس که باعث بهبود سوراخ ها و روزنه هاي موجود مي گردد  ، وصله هاي نرم افزاري باعث بهبود سوراخ ها و حفره هاي موجود در برنامه هاي نرم افزاري مي گردند .  Patch ها ، يک مشکل خاص و يا نقطه آسيب پذير در يک نرم افزار را برطرف مي نمايند . در برخي موارد توليد کنندگان نرم افزار در مقابل ارائه يک patch ، اقدام به ارائه يک نسخه جديد از نرم افزارهاي خود مي نمايند ( ارتقاء نرم افزار ).  توليد کنندگان نرم افزار ممکن است به نسخه جديد ارتقاء يافته به عنوان يک patch مراجعه نمايند .

ساير خدمات شرکت طراحي سايت بهپردازان

طراحي سايت فروشگاهي

طراحي اپ موبايل