همانطور که مي دانيد در صفحات اچ تي ام ال Html براي راحتي اعمال تغيرات و اعمال سريع اين تغيرات مي توانيد به صورت بر خط يا اينلاين (Inline) اين دستورات را استفاده کنيد اما بعد از انجام تست و اعمال شدن تغيرات بايد هرچه سريعتر اين دستورات  inline را  به فايل سي اس اس   CSS ضميمه شده انتقال بدهيد.