جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : Flex box فلکس باکس چیست؟ :

شرح : فلکس يک ماژول است براي  css که ديگر شمارا از شر کار با تکنيک float و سختي هاي کار با آن راحت مي کند يا به صورت بهتر يک سري از کد هاي جديد css  هستند که پيچيدگي استفاده از دستور  float  را براي چيدمان صفحات کاهش مي دهد.