نقشه ي سايت يا همان site map  يک فايک xml   است که حاوي تمام آدرس هاي موجود در سايت شما مي باشد که وجود آن به گوگل کمک مي کند که ساختار سايت شما را سريعتر بشناسد ولي توجه داشته باشيد که تضميني وجود ندارد که با داشتن سايت مپ سايت شما بهتر ايندکس شود اما وجود آن شانس بيشتري را به شما مي دهد.