جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

شرکت طراحی سایت

موضوع مقاله : منظور از داده در نرم افزار چيست؟ :

شرح : داده (مطالبي كه وارد كامپيوتر مي گردد تا عملياتي روي آن انجام گيرد)