جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

منظور از داده در نرم افزار چيست؟

شرح : داده (مطالبي كه وارد كامپيوتر مي گردد تا عملياتي روي آن انجام گيرد)