كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : WWW و سرورهای راه دور :

شرح : وقتي فکر ميکنم در مورد وب، يک شبکه بزرگ از سرورهاي متصل را تصور ميکنم.
هر صفحه اي در اينترنت در جايي از سرور راه دور ذخيره مي شود. يک سرور از راه دور خيلي عرفاني نيست - فقط بخشي از يک کامپيوتر از راه دور است که براي پردازش درخواستها بهينه شده است.
براي قرار دادن همه چيز در چشم انداز، شما مي توانيد يک سرور در لپ تاپ خود را قادر به خدمت به کل وب سايت به وب (در واقع، يک سرور محلي است که مهندسان استفاده براي توسعه وب سايت ها قبل از انتشار آنها به عموم).
هنگامي که شما www.facebook.com را به مرورگر خود وارد ميکنيد، يک درخواست به سرور راه دور فيس بوک ارسال مي شود. هنگامي که مرورگر پاسخ خود را دريافت مي کند، کد را تفسير و صفحه را نمايش مي دهد.
به مرورگر، همچنين به عنوان مشتري شناخته مي شود، سرور فيس بوک يک API است. اين بدان معني است که هر بار که شما يک صفحه در وب مشاهده مي کنيد، شما با برخي از API هاي از راه دور سرور ارتباط برقرار مي کنيد.
يک API همانند سرور راه دور نيست - بلکه بخشي از سرور است که درخواست ها را دريافت مي کند و پاسخ ها را ارسال مي کند.