جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : کارايي نرم افزار Ratinal Rose چيست؟ :

شرح : IBM Rational Rose Enterprise يکي از قوي ترين و وسيع ترين محصولات در خانواده Rational Rose مي باشد. تمامي محصولات و بسته هاي نرم افزاري خانواده Rational Rose از زبان مدل سازي يکپارچه (UML ) پشتيباني مي کنند، اگر چه از بعضي از آنها از لحاظ تکنولوژي و فرآيندي که بکار مي برند ممکن است متفاوت باشند.
اين نرم افزار با پشتيباني از زبان مدلسازي يکپارچه (UML%u2122) يکي از کامل ترين بسته هاي نرم افزاري اين شرکت مي باشد.