كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : سیستم مدریت محتوا چیست؟ :

شرح : سيستم محتوا با نام  Content Management System که مخفف شده ي CMS است  شناخته مي شود که به مدير سايت اين حق را مي دهد که محتواي سايت را بدون نياز به طراحي دوباره سايت با اين برنامه نرم افزاري روي سرور هستند تغيير دهد. براي بار اول طراح سايت براي يک بار سيستم CMS را همراه با تعدادي قالب آماده براي صفحات را طراحي مي کند که روي سايت نصب مي شود. که مي شود به آساني صفحات متعددي را کم و يا اضافه و ويرايش کنيد.