React به قول فيس‌بوک ، براي حل يک مشکل ساخته شده بود :

«ساختن برنامه‌هاي کاربردي بزرگ ، با داده‌هايي که در طول زمان متغير هستند.» (که دقيقا به‌همين علت، اينستاگرام و فيس‌بوک با استفاده از React ساخته شده‌اند)

با استفاده از React، مي‌توان نشان داد که برنامه‌ي کاربردي شما در هر زمان، به چه شکلي باشد. زماني که داده‌ها تغيير مي‌کنند، React تشخيص مي‌دهد که کدام قسمت‌هاي برنامه، نياز به بروزرساني دارند و تنها آن قسمت‌ها رندر مي‌کند.