arbitration در شبکه چيست؟

arbitration در شبکه چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

Arbitration: به قوانيني که داخل هر توپولوژي اجرا مي شود تا  (تصادف , تصادم) collision رخ ندهد arbitration گفته مي شود.

اين collision باعث مي شود که اطلاعات از بين برود. وقتي که اين اطلاعات از بين رفت براي اينکه اين اطلاعات را بسازيم  و براي طرف مقابل بفرستيم بايد يک پروسه اي را طي کنيم و اين روند با عث کاهش performance مي شود چون به جاي اينکه ما يک بار کاري را انجام دهيم بايد 10-15 بار آن کار را انجام دهيم. تا بتوانيم packet را به طرف مقابل بفرستيم.

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: