كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : معایب بیت کوین :

شرح : 1- در بيت کوين اگر براي شخصي پولي ارسال کنيد ديگر نمي توان آن را باز گرداند مگر اينکه شخص دريافت کننده اون پول را براي شما دوباره ارسال کند. 2- به دليل تازه بودن اين تکنولوژي هنوز بسياري از ويژگي ها و سرويس هاي بيت کوين ناقص بوده و همينطور کسب و کار هايي که در بستر بيت کوين ايجاد شده اند هنوز توسط هيچ شرکت بيمه اي پشتيباني نمي شوند.