كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : نگهداری بیت کوین ها :

شرح : بيت کوين ها به صورت مجازي بوده و جسم فيزيکي ندارد زيرا هيچ گاه چاپ نمي شوند و نمي توان آن ها را مانند پول هاي معمولي در بانک ها پس انداز کرد. بيت کوين ها در صورتي وجود دارند که شبکه موافق وجود آن ها باشد و شبکه شما  را مالک آن مي داند. سابقه مالکيت بيت کوين ها در يک دفتر کل، به نام بلاک چين ثبت مي شود و توسط تمامي کامپيوتر ها که به اين شبکه متصل باشند قابل مشاهده است و نگهداري مي شود.
اين دفتر سوابق مالکان بيت کوين ها را به صورت نام مالک يا حساب بانکي ذخيره نمي کند بلکه آدرس بيت کوين ها سوابق مالک نگهداري مي شود.
وقتي کسي بيت کويني را استفاده کند مثلا آن را براي کسي ارسال کند اين تراکنش به شبکه گفته شده و دفتر کل اطلاعات را بروز رساني مي کند.