فکس مودم (Fax Modem) چيست؟

فکس مودم (Fax Modem) چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

مدم ( مودم ) از ترکيب دو کلمه مدولاسيون ( Modulation ) و دمدولاسيون ( Demodulation ) به وجود آمده است . و براي انتقال اطلاعات از منبع به مقصد ( مثلا بين دو رايانه ) و بالعکس به کار مي رود
به عنوان نمونه اگر مدمي که در رايانه به کار مي رود را در نظر بگيريم ، اطلاعات ديجيتال در رايانه منبع بايد توسط مدم به فرم آنالوگ در آمده و سپس از طريق خطوط انتقال به براي رايانه ديگر ارسال شود ( همان عمل مدولاسيون )